1. Những ai Cố tình Spam link với số lượng nhiều ( tối đa 3 link ) trong 1 bài viết hay trong 1 COMMENT bài viết cũ hay mới cũng và ở chữ kí đều bị Ban nick hoặc xóa nick hoặc Filter domain ( Cấm domain đó xuất hiện tại Forum này ). Xem thêm tại: Đặt link tại bài viết và chữ kí

[News] cách dùng hàm vlookup trong excel 2007

Thảo luận trong 'CLB Word & Excel'

 1. hoasua

  hoasua Active Member  cách dùng hàm vlookup trong excel 2007 .Hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm một giá trị a nào đó của một cột k (column k) nào đó, tính từ hàng/dòng thứ n (row n) đến hàng/dòng thứ m (row m) (trong đó n < m). Hàm VLOOKUP() rất có ích và được sử dụng rất phổ biến, rộng rãi.

  Cú pháp:
  =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  Trong đó:

  • lookup_value: giá trị cần dò tìm
  • table_array: một vùng để dò tìm lookup_value, cột đầu tiên trong table_array sẽ dùng để dò tìm giá trị lookup_value, table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với lookup_value, đồng thời table_array có thể cùng file hoặc khác file với lookup_value.
  • col_index_num: dùng để chỉ định thứ tự cột trong table_array để trả về giá trị tương ứng, nếu tìm thấy, cột đầu tiên được tính là 1
  • range_lookup: có hay không vẫn được, thông người người ta dùng 3 tham số đầu tiên là đủ. Chú ý: những tham số được để trong dấu ngoặc vuông [] thì có hay không vẫn không sao (có thể bỏ qua). range_lookup có 2 giá trị như bên dưới:
   • TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
   • FALSE: VLOOKUP sẽ chỉ tìm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn
  Chú ý, nếu bạn bỏ không dùng giá trị range_lookup, hoặc được thiết lập TRUE thì cột đầu tiên của của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng, nếu không thì hàm VLOOKUP của bạn sẽ chạy không đúng.
  Ví dụ:
  Giả giử bạn có 2 sheet có tên lần lượt là “Sheet1” và “Sheet2”, chứa dữ liệu bên dưới:
  Sheet1:
  [TABLE="width: 693"]
  [TR="bgcolor: gray"]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="width: 60"]A[/TD]
  [TD="width: 251"]B[/TD]
  [TD="width: 118"]C[/TD]
  [TD="width: 118"]D[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]1[/TD]
  [TD="width: 60"]MCC[/TD]
  [TD="width: 251"]Họ tên[/TD]
  [TD="width: 118"]Năm sinh[/TD]
  [TD="width: 118"]Giới tính[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]2[/TD]
  [TD="width: 60"]00001[/TD]
  [TD="width: 251"]Nguyễn Khánh Hưng[/TD]
  [TD="width: 118"]1984[/TD]
  [TD="width: 118"]Nam[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]3[/TD]
  [TD="width: 60"]00002[/TD]
  [TD="width: 251"]Đoàn Thanh Thúy[/TD]
  [TD="width: 118"]1983[/TD]
  [TD="width: 118"]Nữ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]4[/TD]
  [TD="width: 60"]00003[/TD]
  [TD="width: 251"]Trần Xuân Vũ[/TD]
  [TD="width: 118"]1986[/TD]
  [TD="width: 118"]Nam[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]5[/TD]
  [TD="width: 60"]00004[/TD]
  [TD="width: 251"]Đoàn Văn Đảm[/TD]
  [TD="width: 118"]1986[/TD]
  [TD="width: 118"]Nữ[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Sheet2:
  [TABLE="width: 693"]
  [TR="bgcolor: gray"]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="width: 60"]A[/TD]
  [TD="width: 162"]B[/TD]
  [TD="width: 132"]C[/TD]
  [TD="width: 193"]D[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]1[/TD]
  [TD="width: 60"]MCC[/TD]
  [TD="width: 162"]Nguyên quán[/TD]
  [TD="width: 132"]Học Vấn[/TD]
  [TD="width: 193"]Năm sinh[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]2[/TD]
  [TD="width: 60"]00001[/TD]
  [TD="width: 162"]Hồ Chí Minh[/TD]
  [TD="width: 132"]Đại học[/TD]
  [TD="width: 193"]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]3[/TD]
  [TD="width: 60"]00002[/TD]
  [TD="width: 162"]Tiền Giang[/TD]
  [TD="width: 132"]Đại học[/TD]
  [TD="width: 193"]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]4[/TD]
  [TD="width: 60"]00003[/TD]
  [TD="width: 162"]Đồng Tháp[/TD]
  [TD="width: 132"]Đại học[/TD]
  [TD="width: 193"]
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]5[/TD]
  [TD="width: 60"]00004[/TD]
  [TD="width: 162"]Tiền Giang[/TD]
  [TD="width: 132"]Cao Đẳng[/TD]
  [TD="width: 193"]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Giá trị cột “Năm sinh” của Sheet2 được lấy từ Sheet1 thông qua hàm VLOOKUP và giá trị dò tìm & cột dò tìm là cột MCC (mã chấm công) của 2 sheet.
  Hàm VLOOKUP được đặt ở cột “Năm sinh” của Sheet2 như sau:
  Dòng 2 –> 5 lần lược như sau:
  =VLOOKUP(A2,Sheet1!A2:C5,3)
  =VLOOKUP(A3,Sheet1!A2:C5,3)
  =VLOOKUP(A4,Sheet1!A2:C5,3)
  =VLOOKUP(A5,Sheet1!A2:C5,3)
  Kết quả trả về của Sheet2 như bên dưới
  [TABLE="width: 693"]
  [TR="bgcolor: gray"]
  [TD]
  [/TD]
  [TD="width: 60"]A[/TD]
  [TD="width: 162"]B[/TD]
  [TD="width: 132"]C[/TD]
  [TD="width: 193"]D[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]1[/TD]
  [TD="width: 60"]MCC[/TD]
  [TD="width: 162"]Nguyên quán[/TD]
  [TD="width: 132"]Học Vấn[/TD]
  [TD="width: 193"]Năm sinh[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]2[/TD]
  [TD="width: 60"]00001[/TD]
  [TD="width: 162"]Hồ Chí Minh[/TD]
  [TD="width: 132"]Đại học[/TD]
  [TD="width: 193"]1984[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]3[/TD]
  [TD="width: 60"]00002[/TD]
  [TD="width: 162"]Tiền Giang[/TD]
  [TD="width: 132"]Đại học[/TD]
  [TD="width: 193"]1983[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]4[/TD]
  [TD="width: 60"]00003[/TD]
  [TD="width: 162"]Đồng Tháp[/TD]
  [TD="width: 132"]Đại học[/TD]
  [TD="width: 193"]1986[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 43, bgcolor: gray"]5[/TD]
  [TD="width: 60"]00004[/TD]
  [TD="width: 162"]Tiền Giang[/TD]
  [TD="width: 132"]Cao Đẳng[/TD]
  [TD="width: 193"]1986[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Giải thích:
  Công thức dòng 2:
  =VLOOKUP(A2,Sheet1!A2:C5,3)
  Dò tìm giá trị A2 (00001) của Sheet 2, trong vùng chọn từ A2 đến A5 (từ 00001 đến 00005) của Sheet1, nếu tìm thấy thì trả về giá trị năm sinh tức cột thứ 3, tức cột “Năm sinh” (thứ tự dòng/hàng tương ứng với dòng/hàng có mã 00001 được tìm thấy)
  Tương tự cho các dòng còn lại, từ 3 đến 5.
  Chúc các bạn thành công!

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  cách dùng hàm vlookup trong excel 2007
  Hàm VLOOKUP:

  Hàm Vlookup tìm kiếm một giá trị trong cột bên trái ngoài cùng của bảng (table_array), rồi cho ra giá trị trong cùng hàng tính từ một cột (col_index_number) mà ta chỉ định trong bảng.

  Hoặc hàm Vlookup lấy giá trị của Cell dò (lookup_value) trong cột đầu tiên của khối (table_array), khi gặp mã số tương ứng ở Cell nào thì lệch sang cột được chỉ định (col_index_num) để lấy giá trị trong Cell đó (cùng hàng).

  Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,ran ge_lookup)

  Các tham số của hàm:

  - Lookup_value: Là giá trị phải được dò tìm trong cột đầu tiên của table_array. Lookup_value có thể là một giá trị, một tham chiếu hoặc một chuỗi ký tự (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường). Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array thì hàm Vlookup cho ra giá trị lỗi #N/A (Not Available, bất khả thi).

  - Table_array: Là một bảng thông tin, qua đó dữ liệu được tìm kiếm. Table_array có thể là một dãy hoặc một tên. Đặt Table_array trong giá trị tuyệt đối ($A$1:$D$20).

  - Col_index_num: Là số thứ tự của cột nằm trong table_array. Số thứ tự này phải lớn hơn hoặc bằng 2. Ví dụ: Col_index_num=2 sẽ cho giá trị trong cột thứ hai của table_array, Col_index_num=3 sẽ cho giá trị trong cột thứ ba của table_array, …

  (Nếu Col_index_num=0 thì hàm Vlookup cho ra giá trị lỗi #VALUE, nếu Col_index_num=1 thì kết quả dò tìm là chính nó, nếu Col_index_num lớn hơn số lượng cột trong table_array thì hàm Vlookup cho ra giá trị lỗi #REF!)

  - Range_lookup: Là một giá trị (0 hoặc 1) hay giá trị logic (false hoặc true) cho biết ta có muốn tìm một liên kết chính xác hay không. Nếu không chỉ định range_lookup thì mặc nhiên là 1 hay true.

  + Nếu Range_lookup=1 (true): Cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (… -2, -1, 0, 1, 2 hoặc A, B, …Z hoặc False, True), ngược lại có thể hàm Vlookup sẽ cho giá trị không đúng.

  Nếu hàm Vlookup không tìm thấy lookup_value và range_lookup=1 (true) thì nó sử dụng giá trị lớn nhất nhưng nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.
  + Nếu range_lookup=0 (false): Cột đầu tiên trong table_array không cần sắp xếp theo thứ tự nào cả. Trường hợp này được sử dụng phổ biến nhất.

  Nếu hàm Vlookup không tìm thấy lookup_value và range_lookup=0 (false) thì nó cho giá trị lỗi #N/A.

  Ví dụ:

  = VLOOKUP(A1,A1:C5,3,0) = 150 (Danh sách không cần sắp theo thứ tự)

  = VLOOKUP(“VL”,A1:C5,2,0) = 70
  = VLOOKUP(“CM”,A1:C5,2,0) = #N/A


  Hàm VLOOKUP tìm giá trị theo cột.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  cach dung ham vlookup trong excel 2007


  [video=youtube;H7swAJhUwFQ]http://www.youtube.com/watch?v=H7swAJhUwFQ&amp;feature=player_detailpage[/video]
  Last edited: 18/5/13

Chia sẻ trang này